Skip to content

HOONEST

Kirikjaani tee 1

Vertikaalne laudis
Mänd/Toon: Pinotex Classic / Valge, 102

I korruse fassaad
Fassaaditellis Terca keraamiline tellis / Retro White, Aseri

Framuugiga välisuks
Puitraam, viimistlus RC-08 / Pinotex haab
Kuuri uks- Värvitud, RAL 7004 Signal grey.

Kirikjaani tee 3

Vertikaalne laudis
Mänd/Toon: Pinotex / 259 NORDIC MOUNTAIN


I korruse fassaad

Fassaaditellis Terca keraamiline tellis / Retro Black, Aseri

Framuugiga välisuks
Puitraam, viimistlus TEAK
Kuuri uks- Värvitud, RAL 9011 Graphite Black

Laed
Õõnespaneelid HCS 265mm (Tootja: FRAMM AS)

Välisseinad
Täidetud betooniga õõnesplokk 190mm ja 240mm (Tootja: FRAMM AS)

Treppid
Betoonist trepimarss madega (Tootja: FRAMM AS)

Parkimiskohad
Igale ridaelamu boksile on ette nähtud 3 parkimiskohta arvestusega, et parkimiskoha mõõt on tinglikult 2,7 x 5,0 meetrit ja parkimiskoha taha jääb vähemalt 7 meetri laiune manööverdusala. Parkimiskohtade joonimist ei pea vajalikuks, kuna boksi omanik on nende parkimiskohtade ainuke kasutaja. Parkimisala on erinevate bokside vahel liigendatud madala hekiga, mis ei piira parkimisalalt väljuva sõidukijuhi vaatevälja.

Süsteemid

 • Tarbitav soojuskoormus kokku 166kW
 • Põrandküte 28kW
 • Sooja tarbevee valmistamine 138kW.

KVJ süsteemide eluiga 15-30 aastat. Süsteemide täpne eluiga sõltub valitud toodetest.

Küte

Rajatavate hoonete soojusallikaks on ette nähtud õhk-vesi soojuspumbad:

 • Atlantic Extensa A.I. 8 R32 välisosa (700228)
 • Atlantic Extensa A.I. 8 R32 siseosa (024302)
 • DHW kit (V2)
 • Tarbeveeboiler MILEO 300l, siug
  2,6m2, el.tenn 3,3kW

Hoonesse rajatakse põrandaküttesüsteem temperatuurigraafikuga 40-35C. Ventilatsiooniseadmete küte toimub elektrikalorifeeridega.

Päikesepaneelid

 • Dah Solar 460w, full screen
 • Inverter Sofar HÜD 5kw, 3f, wifi

Aknad
Puitalumiinium raam, sissepoole avanev. RAL 7039

 • Soojusjuhtivus: Uw=0,78 W/m²K
 • Heliisolatsioon: Rw (C, Ctr) 45 (-1, -3) dB
 • Ilmastikukindlus: E1200

Ventilatsioon
Iga ridaelamuboksi teenindamiseks on ette nähtud oma seinapealne rootorsoojustagastiga ventilatsiooniseade nt Komfovent R450.

 • Komfovent Domekt R 450 V
 • Pult C6.1

– Lihtne käivitamine: soojuspumba kiire seadistamine
– Intuitiivne liides muudab selle kasutamise lihtsaks
– Intuitiivne menüü kohandub kasutaja valitud seadetega

Ventilatsiooniseadmete põhiparameetrid

Kõik ventilatsiooniagregaadid on varustatud mootoriga heitõhu ja õhuvõtu sulgklappidega.
Soojustagastustegur plaatsoojus- ja rootorosoojustagastil >80%.
Kõikide ventilatsiooniagregaatide korpus on valmistatud paksust tsingitud terasplekist, asetusega jäigale poltidega ühendatud raamkonstruktsioonile. Isolatsiooni paksus 100 mm.
Seadmete üldised tehnilised näitajad:

 • Õhuklapp: koosneb vastakuti asetsevatest tsingitud terasplekk plaatidest ühendatud isemäärivate ühenduslaagritega. Tihedusklass T4.
 • Filtrid: Sissepuhkeõhu filtrid on klass ePM1 50%, väljatõmbeõhu filtrid on klass ePM10.
 • Mürasummutid: ventilatsioonisüsteemid varustatakse mürasummutitega.
 • Korpus: valmistatakse tugevdatud tsinkterasplekist, mille kate ja paneelid on kergesti eemaldatavad, et võimaldada juurdepääsu mootoritele.
 • Mootorid: on kasutusel mootorid, töörežiim 230-400V, IP55B, kaitstud ülekuumenemise vastu.

Torustikud ja materjalid
Magistraal- ja jaotustorustikud paigaldatakse šahtidesse.
Kütte magistraaltorustikud on ette nähtud terastorudest.
Küttesüsteemi tasakaalustamiseks paigaldatakse torudele mõõteotsikutega tasakaalustusventiilid. Küttesüsteemi sulgarmatuuriks ja tühjendusarmatuuriks on kuulventiilid. Küttesüsteemi õhutamiseks on automaatsed õhutusklapid.

Isolatsioon
Kütte magistraal- ja jaotustorustikud lae all (välja arvatud hargnemine küttekehadeni) isoleeritakse kivivill-koorikisolatsiooniga. Soojades ruumides ning šahtides asuvad põrandkütte magistraaltorustikud isoleeritakse seeria 22 soojusisolatsiooniga.

Reguleerimine ja seadistus
Ventilatsioonisüsteemide reguleerimine toimub eelkõige harutorustikele paigaldatavate reguleerklappide abil. Eelistatult kasutatakse IRIS tüüpi reguleerklappe. Ruumide lõppseadistus teostatakse lõppelementide (plafoonide, difuuserite, restide jmt) reguleerelementidega, nende puudumisel lõppelemendi ette paigutatud IRIS tüüpi klapiga.

Müra
Müra leviku takistamiseks on kõikidele ventilatsiooniagregaatidest väljavatele sissepuhke ja väljatõmbe torustikele ette nähtud mürasummutid.

Tulekaitse
Tuletõkketsoonide piirtarinditest läbiminekutele paigaldatakse õhukanalitele tuldtõkestavad klapid. Kuni kanalite suuruseni läbimõõt 125 mm kasutatakse E-klassi tuleklappe, suuremate kanalite puhul kasutada EI-klassi tuleklappe (vastavalt standardile EN 15 650).
Transiidina tuletõkketsoone läbivad õhukanalid isoleeritakse tulepüsivalt.
Tuletõkketarinditest läbiminekute avad on ette nähtud tihendada vastavat sertifikaati omava tuldtõkestava ainega vastava volitusega ettevõtte poolt.
Õhukanalite ja torude isolatsiooni pinnakihtitde katete süttivustundlikkus peab üldjuhul vastama klassile B-s1,d0 ja evakuatsioonitrepikodades A2-s1,d0.

Isolatsioon
Välistingimustes paiknevad ventilatsioonikanalid isoleeritakse SI100+plekk. Õhuvõtukanalid isoleeritakse terves ulatuses SI100. Käidavatese kohtadesse jäävad ventilatsioonikanalid kaetakse plekiga.

Soojussõlm
Ridaelamute soojusallikaks nähakse ette õhk-vesi soojuspumbad.

Kirikjaani 1/1

1 korrus, kokku 73.7m²
Esik 4.3m²
Elutuba/köök 35.6m²
Koridor 12.6m²
WC 1.3m²
Dušš 3.2m²
Leil 2.5m²
Trepihall 2.2m²
Majandusruum 3.6m²
Kabinet 8.4m²
2 korrus, kokku 54m²
Vaheruum 4.4m²
Magamistuba 10.7m²
Magamistuba 12.9m²
Magamistuba 20.1m²
WC 2.0m²
Vannituba 3.9m²